Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων
9o Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Εγγραφές
Εγγραφές Εκτύπωση E-mail

ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Οι εγγραφές θα γίνονται δεκτές μόνο κατόπιν συμπλήρωσης και υπογραφής των σχετικών Δελτίων Εγγραφής (εσωκλείεται σχετικό δελτίο). Η προσκόμιση των Δελτίων προϋποθέτει την πλήρη συμπλήρωση των προσωπικών στοιχείων των Συνέδρων. Η παραλαβή οποιασδήποτε άλλης μορφής Δελτίου Εγγραφής δεν θα γίνεται δεκτή και θα θεωρείται άκυρη.

ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Εγγραφές

Ειδικευμένοι € 100,00
Ειδικευόμενοι € 80,00
Νοσηλευτές/τριες € 70,00
Φοιτητές – Σπουδαστές* € 30,00

Στο κόστος εγγραφής των συνέδρων περιλαμβάνονται:
  • Συμμετοχή στην Εναρκτήρια Τελετή του Συνεδρίου
  • Παρακολούθηση των εργασιών του Συνεδρίου
  • Τσάντα με το Συνεδριακό υλικό
  • Πιστοποιητικό παρακολούθησης
  • Συμμετοχή σε διαλείμματα καφέ και γεύματα.

* Εναλλακτικά οι φοιτητές και οι σπουδαστές μπορούν να παρακολουθήσουν δωρεάν τις εργασίες του Συνεδρίου και να παραλάβουν μόνον Συνοπτικό Πρόγραμμα, Πιστοποιητικό παρακολούθησης και Βιβλίο Ομιλιών-Εισηγήσεων.

 
(C) COPYRIGHT.
Focus On Health 2008-2009
ALL RIGHTS RESERVED
POWERED BY INFINITY